Świetliki dachowe Zadaszenie poliwęglanowe Daszek poliwęglanowy Poliwęglan
ŚWIETLIKI DACHOWE
 • doradztwo
 • produkcja
 • montaż
ZADASZENIA POLIWĘGLANOWE
 • łukowe
 • płaskie
 • markizy
DASZKI NAD WEJŚCIE
 • poliwęglanowe
 • aluminiowe
 • lekkie
POLIWĘGLAN
 • płyty
 • komorowe
 • lite

Świetliki dachowe - podstawa pod świetliki łukowe

Wysokość podstaw pod świetliki

Jeżeli świetliki dachowe mają być szczelne to jednym z ważniejszych czynników który będzie o tym decydował będą umiejętnie przygotowane podstawy pod świetliki. Podstawa świetlika ma za zadanie odprowadzić wodę opadową ze świetlika na połać dachu, oraz co jest nie mniej ważne także nie dopuścić do zasypywania świetlika śniegiem w czasie zimy.

Zbyt niska podstawa spowoduje że śnieg nie będzie się mógł swobodnie zsuwać na połać dachu, pozostając w ten sposób na powierzchni świetlika zabierze światło – czyniąc świetliki bezużyteczne przez znaczną część kresu zimowego. Zsuwające się z powierzchni świetlików zwały topniejącego śniegu będą gromadziły na styku podstawy, jeżeli ta okaże się zbyt niska to pojawi się duże niebezpieczeństwo powstawania w tym miejscu przecieków. Przedstawione powyżej skutki zastosowanie zbyt niskich podstaw spowodują to że świetliki dachowe w swojej dolnej części będą miały ciągły kontakt z wodą – to zaś może doprowadzić do zamakania płyt poliwęglanowych i utrzymywanie się w ich wnętrzu nadmiernej ilości pary wodnej i w konsekwencji zaś wody. Zbyt duża wilgotność utrzymująca się szczególnie na północnej połaci dachu doprowadzić może także do nadmiernego rozwijania się kolonii glonów. Przesadnie niskie podstawy sprawią też nie lada kłopot montażystom ponieważ przy zbyt niskim profilu nie będzie jak przedostać się tam z narzędziami – przez co montaż pochłonie dużo czasu i nie będziemy też mieli pewności czy śruby lub wkręty zostały przykręcone prostopadle z racji utrudnionego dostępu.

5. Świetliki dachowe montowana na połaci dachu gdzie pokrycie stanowi blachatrapezowa - pamiętać należy o zabezoieczeniu powierzchni ponad świetlikami
Świetliki dachowe montowana na połaci dachu gdzie pokrycie stanowi blacha trapezowa - pamiętać należy o zabezpieczeniu powierzchni ponad świetlikami

Niejednokrotnie spotykamy się z sytuacjami gdzie projektant lub inwestor decyduje się stosować niskie podstawy przy obiektach nieogrzewanych tłumacząc to tym że hala lub wiata będzie nieogrzewana. Jest to poważny błąd który może w większym stopniu prowadzić do zalegania śniegu i przecieków niż w przypadku obiektów ogrzewanych. W obiektach ogrzewanych jakaś część ciepła /nawet znikoma/ wydostanie się z obiektu przez dach lub świetliki dachowe, powoduje to wprawdzie bardzo powolne ale jednak w perspektywie dłuższego czasu stopniowe wytapianie śniegu oraz lodu.

Wykonując podstawę świetlika musimy pamiętać o usztywnieniu jej wewnątrz za pomocą odpowiednich rozpór, których zadaniem jest zapobieganie przed parciem oraz ssaniem wiatru. Ponadto wypadkowa sił która działa na świetliki dachowe łukowe będzie nieustawicznie dążyła do wyprostowania łuku. Dodatkowo dochodzi zjawisko że podczas działania silnego wiatru wewnątrz hali panuje na przemian raz podciśnienie a raz nadciśnienie. Każde z tych działań jest niebezpieczne i przed każdym z nich należy się zabezpieczyć. W przypadku wysokich podstaw powinniśmy dokonywać wzmocnień poprzez dołożenie odpowiednich podpór, ponieważ im wyższe będą podstawy świetlika tym większe siły będą na podstawę oddziaływać.

11. Prawidłowo przygotowana podstawapod świetlik kalenicowy. Kształt jaki uzyskała podstawa świetlika został optymalnie dobrany
Prawidłowo przygotowana podstawa pod świetlik kalenicowy. Kształt jaki uzyskała podstawa świetlika został optymalnie dobrany
 • Przesadnie wysokie podstawy zwiększają koszt inwestycji, zabierają część światła słonecznego, a także wychładzają obiekt - stając się bardzo podatnymi na działanie wiatru.
 • Wielkość naświetli – szczególnie rozpiętość jaką będą posiadały świetliki dachowe - im większe wymiary będą miały świetliki tym więcej śniegu będzie się zsuwało z ich połaci – i tym samym więcej śniegu będzie zalegać u jego podstawy.
 • Kąt pochylenia dachu – im mniejszy tym wolniej będzie się zsuwał śnieg.
 • Rodzaj pokrycia – z płyt warstwowych lub z blachy trapezowej szybciej będzie się zsuwał śnieg niż z szorstkiej papy czy dachówki
 • Strefę opadu śniegu. Im więcej opadów śniegu będziemy się spodziewać w danym rejonie kraju tym wyższe podstawy powinniśmy wykonać – dotyczy do zwłaszcza terenów podgórskich

Jak przedstawiliśmy powyżej wysokość jaką powinny posiadać podstawy pod świetliki dachowe nie jest wartością stałą i powinna być zależna od wielu przedstawionych czynników.

1. Podstawa podświetliki dachowe -otwory wykonane naprzemiennie pozwalająna regukację podstawy
Podstawa pod świetliki dachowe -otwory wykonane naprzemiennie pozwalają na regulację podstawy
2. Świetliki dachowe. Wewnątrz podstawy świetlika zastosowano stężenie z plaskownika stalowego -rozwiązanie takie stosujemy przy niewielkich rozpiętościach
Świetliki dachowe. Wewnątrz podstawy świetlika zastosowano stężenie z płaskownika stalowego -rozwiązanie takie stosujemy przy niewielkich rozpiętościach
3. Przy nieco większych rozpiętościach stosujemy rozporyz kształtowników zamkniętych - wymiaryrozpór powinny być dobrane indywidualniedo każdego typu świetlika
Przy nieco większych rozpiętościach stosujemy rozpory z kształtowników zamkniętych - wymiary rozpór powinny być dobrane indywidualnie do każdego typu świetlika
4. Wysokość podstawy pod świetliki dachowe jest stanowczo za niska
Wysokość podstawy pod świetliki dachowe jest stanowczo za niska
7. Prawidłowo wykonana obróbka blacharska podstawy świetlika
Prawidłowo wykonana obróbka blacharska podstawy świetlika
10 Przygotowanyotwór pod świetlikidachowe. Pod częściąświetlika brakuje jeszcze konstrukcji na której posadowionabędzie podstawa świetlika
Przygotowany otwór pod świetliki dachowe. Pod częścią świetlika brakuje jeszcze konstrukcji na której posadowiona będzie podstawa świetlika
12. Świetliki dachowe - narożnik podstawy - przykład niesymetrycznego posadowienia podstawy świetlika
Świetliki dachowe - narożnik podstawy - przykład niesymetrycznego posadowienia podstawy świetlika
13. Świetliki dachowe podczas remontu - odpowiednio przygotowana podstawa daje możliwość korekty podczas montażu
Świetliki dachowe podczas remontu - odpowiednio przygotowana podstawa daje możliwość korekty podczas montażu